Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anna Ekström Utbildningsminister

Anna Ekström är Sveriges utbildningsminister. Tidigare har hon bland annat varit generaldirektör för Skolverket och förbundsordförande för Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).