Anna Felländer – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Anna Felländer Regeringens digitaliseringsråd

Affilierad fakultet KTH, senior rådgivare BCG och medlem i regeringens digitaliseringsråd.

 

Anna Felländer var med som talare på ett tidigare Internetdagarna