Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anna Felländer Regeringens digitaliseringsråd

Affilierad fakultet KTH, senior rådgivare BCG och medlem i regeringens digitaliseringsråd.

 

Anna Felländer var med som talare på ett tidigare Internetdagarna