Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Anna-Karin Bergman Fil.Dr. och FoU-chef

Anna-Karin är disputerad vid Lunds universitet och driver sedan mars 2014 Helsingborgs stads forsknings- och utvecklingsenhet för social hållbarhet.

 

Anna-Karin Bergman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna