.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Anna-Karin Bergman Fil.Dr. och FoU-chef

Anna-Karin är disputerad vid Lunds universitet och driver sedan mars 2014 Helsingborgs stads forsknings- och utvecklingsenhet för social hållbarhet.

 

Anna-Karin Bergman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna