Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anne Kaun Docent i medie- och kommunikationsvetenskap

ESSÄ: Anne Kaun är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

 

Anne Kaun var med som talare på ett tidigare Internetdagarna