.FILE

23-24 november 2020

Anna Kelly Styrelseledamot ISOC-SE

Anna Kelly, ISOC-SE styrelse och PwC.  

Har de senaste 18 åren arbetat med att förändringsleda från industrisamhällets processer till informationssamhällets utmaningar och möjligheter.

Passionerad över hur ny teknik och samhällsutveckling samspelar. Konsult på PwC, expert på offentlig sektor och e-förvaltning.

 

Anna Kelly var med som talare på ett tidigare Internetdagarna