Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anna Philipson chef, Teliasonera Fiber Business

Telia storsatsar på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet med fem miljarder kronor per år till och med 2015. Det gör Telia till en av de största investerarna i svensk infrastruktur. Anna Philipson ansvarar för att förverkliga den nationella fibersatsning som Telia nu gör i Sverige.

 

Anna Philipson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna