.FILE

23-24 november 2020

Anna Sandborgh F.d kommundirektör, Karlstad

Anna Sandborgh, tidigare kommundirektör i Karlstad under 20 år. Även VD i koncernens moderbolag. Tidigare ordförande i kommundirektörsföreningen i Sverige. Styrelseledamot i Kommuninvest AB och Vänerhamn AB. Ledamot i Cesam, centrum för E-utveckling på Sveriges kommuner och Landsting.

 

Anna Sandborgh var med som talare på ett tidigare Internetdagarna