Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anna Skarhed Justitiekansler

Anna Skarhed är en svensk jurist och har arbetat bland annat som justitieråd. 2009 utnämndes hon till Göran Lambertz efterträdare på posten som justitiekansler.

 

Anna Skarhed var med som talare på ett tidigare Internetdagarna