Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anne-Marie Eklund-Löwinder Säkerhetschef, IIS

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame. Hon är en ofta tillfrågad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet, och besvarar flitigt remisser inom samma område.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2018

Trusting Innovation / Innovating Trust


What Could Possibly Go Wrong?
21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Molnet, skolan och säkerheten
21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Media, politik och företag

Moderator för:

tidigare år:

21 Nov 2016

Engaging Privacy – Näringslivet


Workshop: Hur skapar vi världens bästa integritetsmiljö inom näringslivet?
Workshop fortsätter – förankring av resultaten och nästa steg
22 Nov 2016

Engaging Privacy – Offentlig sektor


Workshop: Hur skapar vi världens bästa integritetsmiljö inom offentlig sektor?
Workshop fortsätter – Förankring av resultaten och nästa steg