.FILE

23-24 november 2020

Anne Ramberg Generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

Advokat Anne Ramberg är sedan tolv år generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Tidigare har hon under 23 år varit verksam som advokat, under 13 år som delägare.


Anne Ramberg är bland annat styrelseledamot i International Bar Association Human Rights Institute samt ledamot av Domarnämnden, Ekobrottsmyndighetens insynsråd, Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen och generaldirektörens vid Säkerhetspolisen referensgrupp.

År 2006 belönades Anne Ramberg med H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för ”framträdande insatser för svenskt rättsväsende”.

 

Anne Ramberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna

 

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn