Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anne Ramberg Generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

Advokat Anne Ramberg är sedan tolv år generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Tidigare har hon under 23 år varit verksam som advokat, under 13 år som delägare.


Anne Ramberg är bland annat styrelseledamot i International Bar Association Human Rights Institute samt ledamot av Domarnämnden, Ekobrottsmyndighetens insynsråd, Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen och generaldirektörens vid Säkerhetspolisen referensgrupp.

År 2006 belönades Anne Ramberg med H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för ”framträdande insatser för svenskt rättsväsende”.

 

Anne Ramberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna