Anneli Hagdahl – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Anneli Hagdahl Näringsdepartementet

Anneli Hagdahl arbetar på Näringsdepartementet med frågor som rör Svensk e-legitimation, E-legitimationsnämnden och eIDAS, den nya EU-förordningen om e-legitimationer och betrodda tjänster. Hon arbetar också med bredare frågor kring standardisering och interoperabilitet inom e-förvaltning och representerar Sverige i flera EU-grupperingar på området.

Anneli Hagdahl arbetar på Näringsdepartementet med frågor som rör Svensk e-legitimation, E-legitimationsnämnden och eIDAS, den nya EU-förordningen om e-legitimationer och betrodda tjänster. Hon arbetar också med bredare frågor kring standardisering och interoperabilitet inom e-förvaltning och representerar Sverige i flera EU-grupperingar på området.

 

Anneli Hagdahl var med som talare på ett tidigare Internetdagarna