Annika Agélii Genlott – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Annika Agélii Genlott Projektansvarig SKL

Annika Agélii Genlott är projektansvarig på SKL för att leda arbetet med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet #skolDigiplan som ska överlämnas till regeringen den 1 mars 2019.

För att kunna samverka brett med hela skolväsendet hålls under hösten ett antal digitala rådslag där vem som helst och var som helst bjuds in till att vara med i diskussioner, lägga förslag och delta i omröstningar. Det första digitala rådslaget hölls under Almedalsveckan med hög uppslutning och stort intresse. Vid sidan om arbetet med handlingsplanen forskar Annika inom informatik vid Örebro universitet.

Se film från ett digitalt rådslag under Almedalen 2018 med deltagare i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet #skolDigiplan https://youtu.be/sJRMGxJEeEw

 

Annika Agélii Genlott var med som talare på ett tidigare Internetdagarna