Anton Säll – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Anton Säll Utvecklingsredaktör, Metro

Anton Säll är utvecklingsredaktör på Metro och jobbar med att göra journalistik roligt.

 

Anton Säll var med som talare på ett tidigare Internetdagarna