Åsa Zetterberg – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Åsa Zetterberg Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen

Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen med erfarenhet som regeringens Chief Digital Officer och sektionschef för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting

 

Åsa Zetterberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna