Beata Wickbom – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Beata Wickbom

Beata Wickbom är moderator, föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation. Hennes styrka är att involvera publiken och se till att skapa äkta interaktivitet mellan scen och publik. År 2016 var hon nominerad till Årets Moderator.

 

Beata Wickbom var med som talare på ett tidigare Internetdagarna