.FILE

23-24 november 2020

Bertil Bergkuist IT-Säkerhetssamordnare, Trafikverket

Bertil Bergkuist arbetar med IT-säkerhetsarbete på central och övergripande nivå inom Trafikverket samt med frågor kopplat till samhällsviktiga system.

Han har tidigare i över 25 år varit engagerad i verksamhet främst med anknytning till Försvarsmakten och inom system med särskilda krav på IT-säkerhet. Bertil är även engagerad inom Cloud Security Alliance.

 

Bertil Bergkuist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna