Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Birgitta Hellman Magnusson Bibliotekschef i Mjölby Kommun

Bibliotekschef, Mjölby kommun. Har i många år varit engagerad i frågor om bibliotek, demokrati och digital delaktighet.

 

Birgitta Hellman Magnusson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna