Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Björn Hagström E-delegationen

Björn Hagström, E-strateg, arbetar halvtid på Örebro kommun med öppna data, webb och e-tjänster och halvtid på E-delegationen med öppna data och PSI.

 

Björn Hagström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna