Björn Skeppner – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Björn Skeppner Arkitekt Ineras Säkerhetstjänster

IT-arkitekt på Inera AB och arkitekturansvarig Säkerhetstjänsterna. Arbetat med IT inom Hälso & sjukvård sen 1990.

 

Björn Skeppner var med som talare på ett tidigare Internetdagarna