Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Björn Skeppner Arkitekt Ineras Säkerhetstjänster

IT-arkitekt på Inera AB och arkitekturansvarig Säkerhetstjänsterna. Arbetat med IT inom Hälso & sjukvård sen 1990.

 

Björn Skeppner var med som talare på ett tidigare Internetdagarna