Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Bo Andersson Chefsekonom, Post- och telestyrelsen (PTS)

Bo Andersson är sedan 2006 chefsekonom på PTS. Han har mer än 15 års erfarenhet från olika infrastrukturindustrier.

Bo Andersson är ekonomie doktor inom nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som forskare. Han har skrivit ett antal rapporter och vetenskapliga artiklar som fokuserat på prisbildning och konkurrens på avreglerade marknader. Innan nuvarande position har han bland annat varit marknadsanalytiker inom kraftindustrin samt konsult med uppdrag för olika myndigheter samt företag verksamma inom olika infrastrukturindustrier.

 

Bo Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna