Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Bo Dahlbom Professor

Bo Dahlbom är professor vid IT-universitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, medlem av styrelsen för Sandvik Utbildnings AB/Göranssonska skolan, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor, senast som ledamot i regeringens Samordningsråd för smarta elnät.

 

Bo Dahlbom var med som talare på ett tidigare Internetdagarna