Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Carina Edlund Utbildningshandläggare CSC/KTH

 

Carina Edlund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna