Caroline Olstedt Carlström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Caroline Olstedt Carlström Dataskyddschef, Klarna

Arbetar som dataskyddschef på Klarna. Hon har mer än 12 års erfarenhet inom internationellt dataskydd och har arbetat som juridisk och strategisk rådgivare.

 

Caroline Olstedt Carlström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna