.FILE

23-24 november 2020

Cecilia Andersson

Cecilia Andersson är doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. I sin forskning fokuserar hon på unga i högstadieålder. Hon intresserar sig för deras teknikanvändning i vardagen med särskilt fokus på deras användning av sökmotorer och deras informationssökning. Även frågor kring källkritik i en digital kontext intresserar Cecilia Andersson.

 

Cecilia Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna