Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Cecilia Johansson Lärare, Helenlundsskolan

Cecilia Johansson är högstadielärare i svenska och SO på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon har bland annat skrivit avhandlning om undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap.

 

Cecilia Johansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna