Cecilia Johansson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Cecilia Johansson Lärare, Helenlundsskolan

Cecilia Johansson är högstadielärare i svenska och SO på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon har bland annat skrivit avhandlning om undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap.

 

Cecilia Johansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna