Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Cecilia Magnusson Sjöberg Professor

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor, JD. och ämnesföreståndare för rättsinformatik på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete förknippat med utveckling och användning av it, bl.a. som särskild utredare och expert i statliga utredningar.

 

Cecilia Magnusson Sjöberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna