.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Charlotte Hedlöf Kommunikatör

Kommunikatör och processledare i dialogprojektet Dialog 3.0 inom Helsingborg stad. Fokus på miljonprogramsområdet Drottninghög som är stadens testbädd för dialog.

Deltar i ”Staden som en plattform – platsen där allt är möjligt” för att berätta om Drottabladet.se – sajten för alla oss som är en del av Drottninghög.

 

Charlotte Hedlöf var med som talare på ett tidigare Internetdagarna