.FILE

23-24 november 2020

Christer Danielsson Advokat, ordförande Sveriges advokatsamfund

Som ordförande i Advokatsamfundet arbetar Christer Danielsson ständigt med frågor om personlig integritet, särskilt i Advokatsamfundets omfattande arbete med att avge remissvar.

 

Christer Danielsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna