Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Christian Guttmann Adjungerad professor vid University of NewSouth Wales

LIVE från Indien: Executive Director, Nordic Artificial Intelligence/ VP, Global Head of Artificial Intelligence Tieto. Christian Guttmann är en AI-forskare och entreprenör. Han leder Tietos enhet för global AI-utveckling och innovation. Han är adjungerad professor vid University of NewSouth Wales i Australien och forskarassistent vid Karolinska Institutet. Guttmann är en entreprenör och har startat flera företag inom området artificiell intelligens.

 

Christian Guttmann var med som talare på ett tidigare Internetdagarna