Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Christina Arrhult Björk Senior Legal Advisor

Christina är jurist och delägare i CM Juridik AB. Christina har ett förflutet som bolagsjurist på bland annat Tele2. Christina sitter med i styrelsen för CSA – Cloud Security Alliance – och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Datalagring och molnet