.FILE

23-24 november 2020

Christina Arrhult Björk Senior Legal Advisor

Christina är jurist och delägare i CM Juridik AB. Christina har ett förflutet som bolagsjurist på bland annat Tele2. Christina sitter med i styrelsen för CSA – Cloud Security Alliance – och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet.

 

Christina Arrhult Björk var med som talare på ett tidigare Internetdagarna