.FILE

23-24 november 2020

Christina Löfving Lärare och utvecklingsledare

Christina Löfving är lärare för yngre åldrar och utvecklingsledare på Spekerödskolan. Hon studerar en master i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning och skolutveckling. Det har lett till ett intresse att särskilt studera hur elever tar sig an programmering.

Utifrån de erfarenheter hon gjort har hon för Internetstiftelsen i Sverige skrivit en lärarhandledning om hur man kan använda programmeringsverktyget Scratch, som vänder sig till pedagoger för årskurs 1-6. Christina berättar om sitt arbete och om hur man kan underlätta för att få med sig även de elever som från början inte har ett brinnande intresse för programmering.

 

Christina Löfving var med som talare på ett tidigare Internetdagarna