Christine Cars-Ingels – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Christine Cars-Ingels Kanslichef på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Christine är kanslichef för digital delaktighet på .SE.

Tillsammans med sitt kansli samordnar hon kampanjen Digidels insatser, vars mål är att minska den digitala klyftan med 500 000 personer före utgången av 2013. Christine kommer närmast från Folkbildningsförbundet, där hon som kommunikationsansvarig drivit frågor om aktivt medborgarskap.

 

Christine Cars-Ingels var med som talare på ett tidigare Internetdagarna