.FILE

23-24 november 2020

Christoffer De Geer V.VD BTCX

Christoffer De Geer är Vice VD för BTCX, Sveriges största växlingsbolag för digitala valutor. Han arbetade tidigare på XBT Provider vilket lanserade världens första bitcoininstrument på börsen och har varit aktiv inom industrin sedan 2013. Som ekonom och bitcoinintresserad finner du ofta Christoffer debatterandes diverse ekonomer och bankirer i bitcoin och blockkedjans validitet.

 

Christoffer De Geer var med som talare på ett tidigare Internetdagarna