Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Daniel Akenine

Nationell Teknikchef på Microsoft och ordförande för Sveriges IT-arkitekter. Daniel har en historia som fysiker och neuroforskare på Karolinska samt som utvecklare och it-arkitekt för ett antal av Sveriges finansiella it-system. 

 

Daniel Akenine var med som talare på ett tidigare Internetdagarna