.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Daniel Forslund Bitr. Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm

Daniel Forslund är biträdande regionråd för Liberalerna och ordförande för Innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm med ansvar att leda regionens arbete med digitalisering, innovation och life science. Han är även ordförande i SKL:s Beredning för digitalisering.

 

Daniel Forslund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna