Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Daniel Gillblad Forskningsansvarig för AI på RISE

Daniel Gillblad är forskare och chef på Rise AI. Han har en bakgrund i statistisk maskininlärning och dataanalys och har lång erfarenhet av att tillämpa sådana metoder i industrisystem. Daniel är också sedan September Co-director Scientific Vision för AI Innovation of Sweden.