Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Daniel Westman Forskare i rättsinformatik

Daniel Westman är jurist och specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bland annat med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal.

Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är och har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

 

Daniel Westman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna