Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

David Mothander Förbundsdirektör, IT&Telecomföretagen

 

David Mothander var med som talare på ett tidigare Internetdagarna