Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Deeped Strandh Digital brand planner

Digital brand planner och sociala medie-guru. Arbetar som digital brand planner på JMWGolin. Föreläser och utbildar i sociala medier på Berghs. Andra halvan av dynamic duo #socialbydefault tillsammans med @sanasilb. Podcast: Social by default.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

10 år med sociala medier – då, nu och sen?


Blev det som vi ville?
21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Informationskriget