DFRI – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

DFRI

DFRI är en ideell förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt.

Vi tror på yttrandefrihet och den personliga integriteten och varje individs rätt och ansvar att själv kontrollera sina informationsflöden. Vi arbetar mot alla former av inskränkningar av dessa värderingar.

DFRI stödjer en anonymiseringstjänst på nätet som heter Tor. Det gör vi bland annat genom att köra Tor-exit noder. Läs mer om DFRI:s arbete med Tor. Information om noderna finns här: (DFRI0DFRI1DFRI2DFRI3) och trafiken (sajt 1sajt 2).

Vi arrangerar även seminarier, medverkar på konferenser, deltar i debatter, och försöker påverka politiska beslut.

DFRI är en medlemsdriven förening. Det innebär att vi fungerar som en plattform för projekt som medlemmarna vill genomföra.