Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Dominik Swiecicki Senioranalytiker

Dominik Swiecicki är senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fokuserar på psykologiskt försvar och metoder att möta informationspåverkan. Dominik har en bakgrund som journalist, underrättelseanalytiker och kommunikationsrådgivare.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Informationskriget kl. 10:30 i A4