Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Dominik Swiecicki Senioranalytiker

Dominik Swiecicki är senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fokuserar på psykologiskt försvar och metoder att möta informationspåverkan. Dominik har en bakgrund som journalist, underrättelseanalytiker och kommunikationsrådgivare.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Informationskriget