Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Dominik Swiecicki Senioranalytiker

Dominik Swiecicki är senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fokuserar på psykologiskt försvar och metoder att möta informationspåverkan. Dominik har en bakgrund som journalist, underrättelseanalytiker och kommunikationsrådgivare.

 

Dominik Swiecicki var med som talare på ett tidigare Internetdagarna