.FILE

23-24 november 2020

Elisabet Jagell Grundskollärare, trä och slöjdlärare samt it-didaktiker i Uppsala kommun, IT-pedagog och IT-didaktiker, förstelärare

Vad är styrkan i digital kompetens? Kan vi klara oss utan den? Elisabet kommer att visa exempel på hur hon arbetar för att ge eleverna möjlighet att utveckla digital kompetens och hur hon samtidigt utvecklas som pedagog.

 

Elisabet Jagell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna