Elza Dunkels – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Elza Dunkels Forskare vid Umeå universitet

Forskar om barn och internet ur ett pedagogiskt perspektiv; ungas kollektiva lärandemodeller, kränkande behandling av barn, sexuell exploatering av unga och ungas personliga säkerhet på nätet är hennes främsta områden.

De senaste åren har det mest handlat om näthat, nätmobbning och nätkärlek, som också är namnet på hennes senaste populärvetenskapliga bok. Elza Dunkels ger sig gärna in i debatten om ungas rättigheter i allmänhet och i relation till skärmar i synnerhet.

 

Elza Dunkels var med som talare på ett tidigare Internetdagarna