Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Emily Nordqvist Kommunikationsansvarig och projektledare vid Digitaliseringsrådet

Emily Nordqvist är kommunikationsansvarig och projektledare vid Digitaliseringsrådet och har en bakgrund som bland annat digital strateg med fokus på användarperspektiv, verksamhetsutveckling och kommunikation.

Emily Nordqvist är kommunikationsansvarig och projektledare vid Digitaliseringsrådet och har en bakgrund som bland annat digital strateg med fokus på användarperspektiv, verksamhetsutveckling och kommunikation.

 

Emily Nordqvist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna