Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Emma Lindgren Kommunikationsstrateg och PR-konsult

Emma Lindgren lämnade 2015 storbolagsvärlden för att bli egen. Syftet var att kunna arbeta när hon ville, för vem hon ville och varifrån hon ville. Men kanske främst för få total flexibilitet mellan betalande uppdrag och fri-tid. I december flyttar hon till Shanghai för att testa nomadvingarna på andra sidan världen.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

Digital Nomad – Framtidens arbetsplats


Möt nomaderna – drivkrafter, livsberättelser och framtida behov kl. 14:00 i C2