Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Erik Borälv öppnadata.se och handläggare på Vinnova

Projektansvarig öppnadata.se

 

Erik Borälv var med som talare på ett tidigare Internetdagarna