Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Erik Borälv öppnadata.se och handläggare på Vinnova

Projektansvarig öppnadata.se

 

Erik Borälv var med som talare på ett tidigare Internetdagarna