Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Erik Janzon Tidigare sekreterare i Integritetskommittén, numera enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen

Erik är jurist med lång erfarenhet av dataskyddsfrågor. Under de senaste tre åren har han varit utredningssekreterare i Integritetskommittén. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i juni: Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52). Erik var tidigare tillsynschef på Datainspektionen med ansvar för bland annat kommunal sektor och hälso- och sjukvård. Han arbetar nu som enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen.

 

Erik Janzon var med som talare på ett tidigare Internetdagarna