Erika Hersaeus – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Erika Hersaeus Projektledare på PTS

Teknisk magisterutbildning inom datavetenskap, arbetar med tillsyn på nätsäkerhetsavdelningen inom driftsäkerhet och som projektledare i frågor om Internets infrastruktur.

 

Erika Hersaeus var med som talare på ett tidigare Internetdagarna