Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Erika Hersaeus Projektledare på PTS

Teknisk magisterutbildning inom datavetenskap, arbetar med tillsyn på nätsäkerhetsavdelningen inom driftsäkerhet och som projektledare i frågor om Internets infrastruktur.

 

Erika Hersaeus var med som talare på ett tidigare Internetdagarna