Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Erika Stockinger Senior CSIRT Officer, CERT-SE

 

Erika Stockinger var med som talare på ett tidigare Internetdagarna