Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Erland Almström Plattformschef, Telenor

Erland är plattformschef på Telenor Sverige, vilket innefattar teknikansvar för mobila och fasta tjänsteplattformar, kundutrustning, samt nätverksstödsystem.  

Han har tjugo års erfarenhet av arbete med bredbandsnät och dess kvalitet. Erland har doktorerat inom optiska nätverk.

 

Erland Almström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna